1

استخدام پردیس

connor3d50sja4
امکانات فاز 8 پردیس همان طور که گفته شد فاز 8 پردیس در سال 1395 برخی از آپارتمان های موجود در آن آماده شد و سال زیادی از افتتاح این فاز نمی گذرد به همین دلیل امکانات رفاهی در آن خیلی کامل نمی باشد اما هم مسیری بسیار کم با https://qrirancode.ir/amlak_bozorg_faz8_pardis

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story